• /¸daiə´lektik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cách viết khác dialectical

  Biện chứng
  dialectic materialism
  duy vật biện chứng
  dialectic method
  phương pháp biện chứng
  (như) dialectal

  Danh từ

  Người có tài biện chứng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  biện chứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X