• /dis'kʌʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thảo luận, sự bàn cãi, sự tranh luận; cuộc thảo luận, cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận
  the question is under discussion
  vấn đề đang được thảo luận
  Sự ăn uống ngon lành thích thú

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thảo luận

  Xây dựng

  thảo luận

  Kinh tế

  bàn cãi
  sự thảo luận
  tranh luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X