• (đổi hướng từ Doffed)
  /dɔf/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bỏ (mũ), cởi (quần áo)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) bỏ, vứt bỏ (tục lệ...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự tháo bỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X