• /ʃʌk/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) bóc vỏ (đậu..) (như) shell
  to shuck peas
  bóc vỏ đậu
  (nghĩa bóng) lột, cởi (quần áo...)

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) vỏ; vỏ sò; vỏ ngoài (của hạt đậu..)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tách trấu
  tách vỏ
  tách vỏ sò
  trấn
  vỏ sò
  vỏ trai
  vỏ trấn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X