• /dɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đông (tước hiệu Tây-ban-nha)
  Don Quixote
  Đông-Ky-sốt
  Người quý tộc Tây-ban-nha; người Tây-ban-nha
  Người ưu tú, người lỗi lạc (về một cái gì)
  Cán bộ giảng dạy; uỷ viên lãnh đạo; hiệu trưởng (trường đại học)

  Ngoại động từ

  Mặc (quần áo)

  Hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X