• /klouð/

  Thông dụng

  Ngoại động từ, clothed, (từ cổ,nghĩa cổ) .clad

  Mặc quần áo cho
  to clothe a child
  mặc quần áo cho em bé
  Phủ, che phủ
  the trees were clothed in silver frost
  cây cối bị phủ sương giá bạc trắng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phủ, mặc

  Xây dựng

  mặc phủ

  Kỹ thuật chung

  mặc
  phủ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X