• /prəˈfɛsər/

  Thông dụng

  Cách viết khác prof

  Danh từ

  Giáo sư (đại học)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) giảng viên (đại học, cao đẳng)
  (đùa cợt) giáo sư
  the famous phrenologist
  nhà lão tướng học trứ danh
  (tôn giáo) giáo đồ, tín đồ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  pupil , student

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X