• /'fidl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) cái chốt chặn
  (từ lóng) ngón lừa bịp; vố lừa bịp
  face as long as a fiddle
  mặt buồn dài thườn thượt
  fit as a fiddle
  khoẻ như vâm, rất sung sức
  to hang up one's fiddle
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngừng làm việc
  to hang up one's fiddle when one comes home
  ra ngoài thì tươi như hoa, về nhà thì mặt sưng mày sỉa
  to play first fiddle
  giữ vai trò chủ đạo
  to play second fiddle
  ở địa vị phụ thuộc

  Ngoại động từ

  Kéo viôlông (bài gì)
  ( + away) lãng phí, tiêu phí
  to fiddle away one's time
  lãng phí thì giờ, làm vớ vẩn mất thì giờ

  Nội động từ

  Chơi viôlông
  ( (thường) + about, at, with...) nghịch vớ vẩn, làm trò vớ vẩn
  to fiddle with a piece of string
  nghịch vớ vẩn mẩu dây
  to fiddle about
  đi vớ vẩn, đi chơi rong; ăn không ngồi rồi
  (từ lóng) lừa bịp

  Thán từ

  Vớ vẩn!

  Giao thông & vận tải

  tấm chặn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  phrasal verb
  dawdle , kill , trifle away , waste , while , wile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X