• /´pʌtə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người để, người đặt
  Gậy ngắn đánh gôn
  Người đánh bóng nhẹ vào lỗ (đánh gôn)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự lăng xăng vô tích sự
  Nội động từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tất ta tất tưởi, bận rộn, lăng xăng
  Như potter

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  execute

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X