• Hóa học & vật liệu

    hệ số ngăn phát tán

    Giải thích EN: The ratio of hindered diffusion rate to unhindered rate in a swollen dialysis membrane. Also, FAXEN DRAG FACTOR, HINDRANCE FACTOR. Giải thích VN: Tỷ số của tỷ lệ phát tán bị ngăn cản đối với tỷ lệ phát tán qua một màng ngăn tách, còn gọi là hệ số ngăn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X