• Kỹ thuật chung

  độ khoan sâu

  Giải thích EN: The depth to which a borehole is drilled, measured in lineal feet. Giải thích VN: Độ sâu để đo lỗ khoan, được đo bằng đơn vị đo feet.

  Địa chất

  số mét khoan (khoan) được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X