• /´ɔ:rien¸teit/

  Thông dụng

  Cách viết khác orientỵ

  Ngoại động từ

  Như orient
  it took him some time to orientate himself in his new work
  nó phải mất một thời gian mới quen được với công việc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tạo hướng

  Kỹ thuật chung

  định hướng
  orientate a building
  định hướng một ngôi nhà
  orientate blasting
  sự nổ mìn định hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X