• /i'kli:ziæstik/

  Thông dụng

  Cách viết khác ecclesiastical

  Tính từ

  (tôn giáo) (từ hiếm,nghĩa hiếm) (thuộc) giáo hội; (thuộc) tu sĩ

  Danh từ

  Tu sĩ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X