• /'klerikən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) công việc biên chép, (thuộc) văn phòng
  a clerical error
  điều sai sót khi biên chép
  clerical work
  công việc văn phòng, công việc sự vụ
  clerical staff
  nhân viên văn phòng
  (thuộc) tăng lữ
  clerical dress
  quần áo tăng lữ

  Danh từ

  Mục sư
  Đại biểu giới tăng lữ (trong quốc hội)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X