• Thông dụng

  Danh từ

  Kính hiển vi điện tử

  Kỹ thuật chung

  kính hiển vi điện tử
  immersion electron microscope
  kính hiển vi điện tử chìm
  scanning electron microscope
  kính hiển vi điện tử quét
  scanning transmission electron microscope (STEM)
  kính hiển vi điện tử truyền qua quét
  transmission electron microscope (TEM)
  kính hiển vi điện tử truyền qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X