• /i'mə:ʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhúng, sự nhận chìm, sự ngâm nước
  Sự ngâm mình vào nước để rửa tội
  (nghĩa bóng) sự đắm chìm vào, sự ngập vào, sự mải mê vào (công việc, suy nghĩ...)
  (thiên văn học) sự chìm bóng (biến vào bóng của một hành tinh khác)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (hình học ) sự nhúng chìm

  Điện lạnh

  độ chìm

  Kỹ thuật chung

  nhận chìm
  depth of immersion
  độ sâu nhấn chìm
  nhúng chìm
  depth fo immersion
  chiếu sâu nhúng chìm
  depth of immersion
  chiều sâu nhúng chìm
  immersion depth
  chiều sâu nhúng chìm
  immersion freezing stage
  đoạn kết đông nhúng chìm
  immersion freezing stage
  trạm kết đông nhúng chìm
  immersion freezing stage
  tầng kết đông nhúng chìm
  immersion freezing system
  hệ (thống) kết đông nhúng chìm
  immersion freezing system
  hệ thống kết đông nhúng chìm
  immersion heater
  bộ đun nước nhúng chìm
  immersion pyrometer
  hỏa kế nhúng chìm
  immersion thermostat
  máy điều nhiệt nhúng chìm
  total immersion test
  phép thử nhúng chìm hoàn toàn
  sự chìm
  sự ngâm
  oil immersion
  sự ngâm dầu
  sự ngâm tẩm
  sự ngập lụt
  sự ngập nước
  sự nhúng chìm

  Địa chất

  sự nhúng, sự ngâm, không trộn lẫn được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X