• Kỹ thuật chung

  máy tính điện tử
  electronic computer center
  trung tâm máy tính điện tử
  electronic computer configuration
  cấu hình máy tính điện tử
  Electronic Computer Originated Mail (ECOM)
  thư phát sinh từ máy tính điện tử
  Universal Digital Electronic Computer (UDEC)
  máy tính điện tử số vạn năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X