• /kənˌfɪgyəˈreɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình thể, hình dạng
  (thiên văn học) hình thể (các hành tinh...)
  (vi tính) cấu hình

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  hình dạng đường biên

  Toán & tin

  hình trạng
  configuration of a Turing
  hình trạng của máy Turing
  sự đặt cấu hình

  Giải thích VN: Những sự chọn lựa được thực hiện trong quá trình thiết lập một hệ máy tính hoặc một chương trình ứng dụng sao cho nó phù hợp với những yêu cầu của người sử dụng. Thiết lập chính xác cấu hình cho hệ máy hoặc chương trình là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các thao tác điện toán cá nhân, và thật đáng buồn, dù đã có môi trường Windows cũng không thể bỏ qua thủ tục này được. Ví dụ, trong Microsoft Windows bạn phải thực hiện một số thao tác lập cấu hình bằng tay để đạt được những công năng tốt nhất từ Windows, và để tận dụng hết lợi thế về bộ nhớ có trong hệ thống máy tính của bạn.

  sự lập cấu hình

  Xây dựng

  hình dáng ngoài
  mặt trung đoạn

  Điện lạnh

  cấu hình (mạch)

  Kỹ thuật chung

  hình thể
  system configuration
  hình thể hệ
  hệ
  viền
  Software Configuration and Library Management [IBM] (SCLM)
  Quản lý thư viện và cấu hình phần mềm [IBM]

  Kinh tế

  sự cấu hình

  Địa chất

  hình thể, hình dáng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X