• /i¸lektrou´θə:məl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc điện nhiệt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện nhiệt
  electrothermal energy conversion
  biến đổi năng lượng điện nhiệt
  electrothermal propulsion
  lực đẩy điện nhiệt
  electrothermal recording
  phép ghi điện nhiệt
  electrothermal relay
  rơle điện nhiệt
  electrothermal voltmeter
  vôn kế điện nhiệt
  nhiệt điện
  electrothermal effect
  hiệu ứng nhiệt điện
  electrothermal effect
  hiệu ứng nhiệt điện ngược
  electrothermal energy conversion
  đảo năng lượng nhiêt điện
  electrothermal printer
  máy in nhiệt điện
  electrothermal process
  quá trình nhiệt điện
  electrothermal recording
  sự ghi nhiệt điện
  electrothermal relay
  rơle nhiệt điện
  electrothermal voltmeter
  vôn kế nhiệt điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X