• /´voult¸mi:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vôn kế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đồng hồ đo vôn

  Điện lạnh

  độ nhạy von kế

  Điện

  volt kế

  Giải thích VN: Đồng hồ đo điện thế.

  vôn mét

  Kỹ thuật chung

  điện lượng kế
  von kế
  vôn kế

  Giải thích EN: An instrument that measures the potential difference between two points. Giải thích VN: Một dụng cụ để đo hiệu điện thế giữa hai điểm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X