• /ilip´sɔidəl/

  Thông dụng

  Xem ellipsoid

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  elipsodal
  elipxoidan
  ellipsoidal coordinate
  tọa độ elipxoidan
  ellipsoidal harmonic
  hàm điều hòa elipxoidan

  Kỹ thuật chung

  elipsoit
  ellipsoidal floodlight
  đèn chiếu elipsoit
  ellipsoidal rivet heat
  đầu đinh tán hình elipsoit
  ellipsoidal shell
  vỏ elipsoit
  ellipsoidal spotlight
  đèn quét elipsoit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X