• /´rivit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đinh tán, đinh rivê

  Ngoại động từ

  Tán đầu (đinh tán)
  Làm cho bất động; cố định
  Ghép bằng đinh tán
  Tập trung (mắt nhìn, sự chú ý...)
  to rivet one's eyes upon (on) something
  nhìn dán mắt vào cái gì
  to rivet one's attention upon something
  tập trung sự chú ý vào cái gì
  Thu hút; thắt chặt
  to rivet friendship
  thắt chặt tình bạn

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đinh tán, rivê, (v) tán đinh

  Cơ khí & công trình

  ghép bằng đinh tán

  Xây dựng

  đinh tán rivê
  sự ghép (bằng) đinh tán

  Kỹ thuật chung

  bọc bằng thép lá
  đinh tán
  air blast rivet forge
  lò nung đinh tán bằng khí thổi
  aluminium rivet
  đinh tán bằng nhôm
  area of rivet shaft
  diện tích tiết diện đinh tán
  belt rivet
  đinh tán đai truyền
  bifurcated rivet
  đinh tán tách đôi
  blind rivet
  đinh tán chìm
  blind rivet
  đinh tán đầu chìm
  boiler rivet
  đinh tán nồi hơi
  bullhead rivet
  đinh tán đầu kép
  butt-head rivet
  đinh tán đầu tròn
  button head rivet
  đinh tán đầu tròn
  button-header rivet
  đinh tán mũ tròn
  centre line (ofrivet holes)
  đường tim lỗ đinh tán
  cheese-head rivet
  đinh tán đầu tròn
  cold-driven rivet
  đinh tán tán nguội
  combined rivet
  đinh tán hỗn hợp
  cone head rivet
  đinh tán đầu côn
  cone head rivet
  đinh tán đầu hình nón cụt
  cone head rivet
  đinh tán mũi côn chìm
  cone headed rivet
  đinh tán đầu côn
  cone-head rivet
  đinh tán đầu côn
  cone-head rivet
  đinh tán đầu hình côn
  conical rivet head
  đầu đinh tán hình côn
  conical-head rivet
  đinh tán đầu hình côn
  connecting rivet
  đinh tán liên kết
  copper rivet
  đinh tán đồng
  copper rivet
  đinh tán đồng đỏ
  countersinking of rivet holes
  sự mở rộng lỗ đinh tán
  countersunk (-head) rivet
  đinh tán đầu chìm
  countersunk bottom-head rivet
  đinh tán đầu tròn chìm
  countersunk not chipped rivet
  đinh tán đầu nửa chìm
  countersunk rivet
  đinh tán đầu chìm phẳng
  countersunk rivet
  đinh tán mũ chìm
  countersunk rivet head
  đầu đinh tán
  countersunk-head rivet
  đinh tán đầu chìm
  countersunk-head rivet
  đinh tán đầu chìm phẳng
  countersunk-head rivet
  đinh tán mũ chìm
  cup head rivet
  đinh tán đầu hình nấm
  double shear rivet
  đinh tán hai rãnh
  double-rivet
  đinh tán kép
  dummy rivet
  đinh tán tạm thời
  ellipsoidal rivet heat
  đầu đinh tán hình elipsoit
  explosive rivet
  đinh tán nổ
  explosive-type rivet
  đinh tán nổ
  field rivet
  đinh tán lắp ráp
  flange rivet
  đinh tán bản cánh
  flat countersunk head rivet
  đinh tán đầu chìm phẳng
  flat countersunk head rivet
  đinh tán mũ chìm
  flat countersunk rivet
  đinh tán đầu chìm phẳng
  flat countersunk rivet
  đinh tán mũ chìm
  flat head rivet
  đinh tán đầu bằng
  flat head rivet
  đinh tán đầu dẹt
  flat headed rivet
  đinh tán đầu dẹt
  flathead rivet
  đinh tán đầu phẳng
  flush head rivet
  đinh tán đầu chìm
  flush rivet
  đinh tán đầu chìm
  flush rivet
  đinh tán đầu chìm phẳng
  flush rivet
  đinh tán mũ chìm
  flush-head rivet
  đinh tán đầu chìm
  flush-head rivet
  đinh tán mũ chìm
  full head rivet
  đinh tán đầu tròn
  full rivet
  đinh tán đặc
  half-countersunk rivet
  đinh tán đầu nửa chìm
  hand-made rivet head
  đầu đinh tán làm bằng tay
  hollow rivet
  đinh tán lõi rỗng
  hollow rivet
  đinh tán rỗng
  hot driven rivet
  đinh tán nóng
  multiple shear rivet
  đinh tán nhiều rãnh
  oval countersunk rivet
  đinh tán mũ ôvan chìm
  pan head rivet
  đinh tán mũ côn bằng
  percussion rivet
  đinh tán bằng va đập
  pop rivet
  đinh tán nổ
  primary rivet head
  mũ tán sẵn (đinh tán)
  rivet (ed)
  ghép (bằng) đinh tán
  rivet (ed) connection
  liên kết đinh tán
  rivet (ed) connection
  mối nối đinh tán
  rivet (ed) joint
  liên kết đinh tán
  rivet (ed) joint
  mối nối đinh tán
  rivet bond
  liên kết đinh tán
  rivet clippers
  kìm cắt đinh tán
  rivet clippers
  máy cắt đinh tán
  rivet cold press
  máy dập nguội đinh tán
  rivet cutter
  dụng cụ cắt đinh tán
  rivet cutter
  mỏ cắt đinh tán
  rivet drift
  đột tháo đinh tán
  rivet drift
  dụng cụ đột đinh tán
  rivet gun or riveter
  súng bắn đinh tán
  rivet head
  đầu đinh tán
  rivet head
  mũ đinh tán
  rivet hole
  lỗ đinh tán
  rivet in double shear
  đinh tán chịu cắt kép
  rivet in single shear
  đinh tán chịu cắt đơn
  rivet in tension
  đinh tán chịu kéo
  rivet joint
  mối ghép đinh tán
  rivet joint
  mối nối bằng đinh tán
  rivet joint
  sự liên kết đinh tán
  rivet machine
  máy làm đinh (tán)
  rivet pin
  chốt đinh tán
  rivet pitch
  mật độ đinh tán
  rivet set
  khuôn đinh tán
  rivet shaft
  thân đinh tán
  rivet shank
  thân đinh tán
  rivet shank diameter
  đường kính thân đinh tán
  rivet spacing
  bước đinh tán
  rivet spacing
  khoảng cách đinh tán
  rivet spacing
  khoảng cách giữa đinh tán
  rivet spigot
  đầu trục của đinh tán
  rivet tail
  mũ đinh tán
  round rivet head
  đầu tròn đinh tán
  round-head rivet
  đinh tán đầu tròn
  semicountesunk rivet
  đinh tán đầu nửa chìm
  shank of rivet
  thân đinh tán
  shop rivet
  đinh tán của xưởng
  single shear rivet
  đinh tán một rãnh
  single-shear rivet joint
  liên kết một hàng đinh tán
  site rivet
  đinh tán lắp ráp
  slotted rivet
  đinh tán chẻ
  snapped rivet
  đinh tán đầu tròn
  spherical-head rivet
  đinh tán đầu phồng tròn
  split rivet
  đinh tán xẻ đôi
  split-rivet
  đinh tán chẻ
  steeple head rivet
  đinh tán đầu hình tháp
  steeple head rivet
  đinh tán đầu nhọn
  steeple heard rivet
  đinh tán đầu nhọn
  stitch rivet
  đinh tán liên kết
  stress-bearing rivet
  đinh tán chịu lực
  tack rivet
  đinh tán tạm thời
  tubular rivet
  đinh tán hình ống (rỗng)
  tubular rivet
  đinh tán ống
  tubular rivet
  đinh tán rỗng
  tubular rivet
  đinh tán rỗng, hình ống
  two-full head rivet
  đinh tán hai đầu tròn
  workshop rivet
  đinh tán lắp trong xưởng
  rivê
  pop rivet
  chốt rivê bấm bằng súng
  rivet dolly
  khuôn đỡ tán đinh rivê
  rivet hammer
  búa tán rivê
  rivet head
  đầu rivê
  rivet header
  khuôn tán đinh rivê
  rivet set
  mũi tán rivê
  rivet snap
  khuôn tán đinh rivê
  rivet steel
  thép rivê
  rivet-hole reamer
  mũi doa lỗ tán rivê
  sự tán đinh
  countersunk (-head) rivet
  sự tán đinh chìm

  Kinh tế

  đinh tán
  ốc ri-vê

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X