• (đổi hướng từ Embarked)
  /em´ba:k/

  Thông dụng

  Cách viết khác imbark

  Ngoại động từ

  Cho lên tàu (lính, hàng...)

  Nội động từ

  Lên tàu
  ( + in, upon) lao vào, dấn mình vào, bắt tay vào (công việc gì...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cho lên tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X