• /¸ʌndə´teik/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .undertook; .undertaken

  Làm, thực hiện
  Nhận, đảm nhận, đảm trách
  I can't undertaken to do that
  tôi không thể nhận làm điều đó
  Đồng ý, hứa hẹn, cam kết, cam đoan; bảo đảm
  I will undertaken that it will not transpire
  tôi cam đoan rằng điều đó sẽ không bị lộ ra
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ; từ cổ, nghĩa cổ) đánh bạo
  he undertook to put his arm round her
  anh ta đánh bạo quàng tay ôm nàng
  (thông tục) làm ở xí nghiệp tang lễ

  Nội động từ

  (thông tục) làm nghề lo liệu đám ma
  (từ cổ,nghĩa cổ) hứa làm, cam đoan làm được

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đảm trách

  Kinh tế

  bắt đầu làm
  cam kết làm
  đảm nhận
  đảm trách
  nhận làm
  nhận làm, đảm trách
  thỏa thuận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X