• /in´ɔ:gju¸reit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tấn phong
  to inaugurate a president
  tấn phong một vị tổng thống
  Khai mạc; khánh thành
  to inaugurate an exhibition
  khai mạc một cuộc triển lãm
  Mở đầu; cho thi hành
  to inaugurate an era
  mở đầu một kỷ nguyên
  a policy inaugurated from...
  chính sách bắt đầu thi hành từ...

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khánh thành
  khai mạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X