• /im´brɔilmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự làm rối rắm
  Sự lôi kéo (ai... vào một cuộc chiến tranh...)
  Sự làm cho (ai) xung đột (với ai)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X