• /brɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cãi lộn ầm ỹ
  Tiếng róc rách (suối)

  Nội động từ

  Cãi nhau ầm ỹ
  Kêu róc rách (suối)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X