• /spæt/

  Thông dụng

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .spit

  Danh từ

  Trứng (sò, trai...)
  Nội động từ
  Đẻ, sinh sản (sò, trai...)
  Danh từ
  ( (thường) số nhiều) ghệt mắt cá (phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân) (như) spatterdashes
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cái phát, cái đập, cái bạt (tai...), cái vỗ
  Vụ cãi nhau vặt, vụ cãi nhau không quan trọng, vụ cãi nhau nhỏ
  Ngoại động từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) phát, đập, bạt, vỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X