• /'emjuleitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thi đua
  Đối thủ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bộ mô phỏng
  emulator generation
  sự tạo bộ mô phỏng
  Emulator High Level Language Application Programming Interface (EHLLAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng ngôn ngữ bậc cao của bộ mô phỏng
  integrated emulator
  bộ mô phỏng tích hợp
  protocol emulator
  bộ mô phỏng giao thức
  ROM emulator
  bộ mô phỏng ROM
  stand-alone emulator
  bộ mô phỏng độc lập
  Windows Emulator (WINE)
  Bộ mô phỏng Windows

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X