• /´ɔη¸kɔ:/

  Thông dụng

  Thán từ

  (sân khấu) nữa!, hát lại!; múa lại!

  Danh từ

  (sân khấu) bài hát lại!; điệu múa lại (theo yêu cầu người (xem))

  Ngoại động từ

  (sân khấu) mời (diễn viên...) ra (hát, múa...) lại; đòi diễn viên hát lại; đòi diễn viên múa lại

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X