• /,æklə'meiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoan hô nhiệt liệt
  carried by acclamation
  thông qua bằng cách hoan hô
  the decision was carried by acclamation
  mọi người vỗ tay hoan hô thông qua nghị quyết
  ( số nhiều) tiếng reo hoan hô, tiếng tung hô

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X