• /ri´kɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gọi về, sự đòi về, sự triệu về, sự triệu hồi (một đại sứ...)
  letters of recall
  thư triệu hồi
  (quân sự) hiệu lệnh thu quân; lệnh gọi tái ngũ (quân dự bị...); (hàng hải) tín hiệu gọi về (một chiếc tàu...)
  Sự nhắc nhở
  Khả năng huỷ bỏ; sự rút lại, sự lấy lại
  a decision past recall
  một quyết định không thể huỷ bỏ được
  lost without recall
  mất hẳn không lấy lại được
  beyond (past) recall
  không thể lấy lại được, không thể huỷ bỏ được; bị lãng quên
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị bãi miễn (một đại biểu quốc hội...)

  Ngoại động từ

  Gọi về, đòi về, triệu về, triệu hồi
  to recall an ambassador
  triệu hồi một đại sứ
  (quân sự) thu (quân); gọi tái ngũ (quân dự bị...); (hàng hải) gọi trở về (một chiếc tàu)
  Nhắc nhở, nhắc lại, gợi lại
  to recall someone to his duty
  nhắc nhở ai nhớ đến nhiệm vụ của mình
  legends that recall the past
  những truyền thuyết gợi lại dĩ vãng
  Nhớ, nhớ lại
  to recall someone's name
  nhớ lại tên ai
  Làm sống lại, gọi tỉnh lại
  to recall someone to life
  gọi người nào tỉnh lại
  Huỷ bỏ; rút lại, lấy lại
  to recall a decision
  huỷ bỏ một quyết nghị
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bãi miễn (một đại biểu quốc hội...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khả năng hủy bỏ (hợp đồng)

  Toán & tin

  nhớ lại, gọi lại

  Xây dựng

  gọi về

  Kỹ thuật chung

  gọi lại
  sự gọi lại
  sự rút lại

  Kinh tế

  sự thu hồi
  thông báo thu hồi
  thông báo thu hồi (cho những sản phẩm có khuyết điểm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X