• /in´kʌridʒiη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Làm can đảm, làm mạnh dạn
  Khuyến khích, cổ vũ, khích lệ, động viên
  to get the encouraging results
  đạt được những kết quả khích lệ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X