• /sə´pɔ:tiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đem lại sự giúp đỡ, khuyến khích; thông cảm
  she has been very supportive during my illness
  cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian tôi ốm


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X