• /´prɔmisiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể tốt, đầy hứa hẹn, nhiều triển vọng; đầy hy vọng (kết quả tốt trong tương lai..)
  promising future
  tương lai đầy hứa hẹn
  a promising student
  một học sinh đại học đầy triển vọng
  It's a promising sign
  Đó là một dấu hiệu đầy hứa hẹn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phối cảnh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  hopeless , unpromising

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X