• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng hoan hô
  Tiếng cổ vũ khuyến khích

  Tính từ

  Làm vui vẻ; làm phấn khởi
  Khuyến khích, cổ vũ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X