• Kỹ thuật chung

  người dùng cuối
  End User Interface (EUI)
  giao diện người dùng cuối
  End User License Agreement
  thảo ước cấp phép người dùng cuối
  end-user language
  ngôn ngữ người dùng cuối
  EUI (End-user interface)
  giao diện người dùng cuối cùng
  người dùng đầu cuối
  End - User Interface (EUI)
  giao diện người dùng đầu cuối
  End User Point Of Termination (EUPOT)
  điểm kết cuối của người dùng đầu cuối
  người dùng thuần túy
  người dùng trực tiếp
  người sử dụng trực tiếp

  Kinh tế

  cuối cùng
  người sử dụng trực tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X