• /ˈridʒənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) vùng; địa phương
  organized on a regional basis
  được tổ chức trên cơ sở địa phương

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khu vực
  miền
  regional code
  mã hiệu miền
  regional policy
  chính sách miền
  regional selective assistance
  phụ trợ lựa chọn qua miền
  vùng
  inter-regional
  liên vùng
  Regional Accounting Office (RAO)
  tổng đài vùng tính cước
  regional address
  địa chỉ vùng
  regional airport
  sân bay cấp vùng
  regional and domestic air route area
  khu vực có đường bay vùng và quốc gia
  Regional Bell Operating Company (RBOC)
  Công ty khai thác Bell khu vực (Tên gọi chung của một công ty điện thoại Mỹ cung cấp dịch vụ nội hạt trong một vùng địa lý riêng)
  regional breakpoint
  điểm ngắt vùng
  regional express railroad
  đường tàu nhanh cấp vùng
  regional express railway
  đường tàu nhanh cấp vùng
  regional network
  mạng vùng
  regional patent
  bằng sáng chế cấp vùng
  regional plan
  mặt bằng vùng
  regional plan
  quy hoạch vùng
  regional planning
  quy hoạch vùng
  regional planning
  sự lập quy hoạch vùng
  regional planning
  sự quy hoạch vùng
  regional planning commission
  ủy ban quy hoạch vùng
  regional processor
  bộ xử lý vùng
  regional radio warning system
  hệ cảnh báo vô tuyến cấp vùng
  regional railway traffic
  giao thông đường sắt cấp vùng
  regional supply base
  cơ sở hậu cần (của vùng)
  regional supply base
  trạm hậu cần (của vùng)
  regional system
  hệ thống vùng
  regional telecommunication hub
  trung tâm viễn thông vùng
  regional transmit terminal
  đài trạm cuối phát thanh vùng
  regional transport network
  mạng lưới giao thông vùng
  stage of regional planning
  giai đoạn quy hoạch vùng

  Kinh tế

  có tính chất khu vực
  địa phương
  European Regional Development
  Quỹ Phát triển Địa phương châu Âu
  European Regional Development Fund
  quỹ phát triển địa phương Châu Âu
  regional bank
  ngân hàng địa phương
  regional stock exchanges
  các sở giao dịch chứng khoán địa phương
  super-regional bank
  ngân hàng siêu địa phương
  thuộc địa phương
  trong vùng
  regional-oriented
  thích ứng với nhu cầu trong vùng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X