• Kỹ thuật chung

    phạm vi môi trường

    Giải thích EN: The scope of the environment that a system's operation can cover efficiently. Giải thích VN: Phạm vi của một môi trường mà ở trong tầm đó một hệ thống hoạt đông hiệu quả nhất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X