• Toán & tin

  bao hình, bao
  envolop of characteristics
  bao hình các đặc tuyến
  envolop of urves
  bao hình của các đường
  envolop of a family of curves
  bao hình của một họ đường cong
  envolop of holomorphy
  (giải tích ) bao chỉnh hình
  envolop of a one-parameter family of curves
  bao hình của một họ tham số của đường cong
  envolop of a one-parameter family of straight lines
  bao hình của một họ tham số của đường thẳng
  envolop of a one-parameter family of surfaces
  bao hình của một họ tham số của mặt
  envolop of surfaces
  bao hình của các mặt
  modulation envolop
  bao hình biến điệu
  pulse envolop
  bao hình xung
  sinusoidal envolop
  bao hình sin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X