• /¸sainə´sɔidəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) sin
  sinusoidal function
  hàm sin

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) có hình sin

  Xây dựng

  thuộc hình sin

  Kỹ thuật chung

  có hình sin
  dạng sin
  sinusoidal current
  dòng dạng sin
  đường sin
  hình sin

  Giải thích VN: Sóng biến đổi theo hàm số sine.

  non-sinusoidal
  không hình sin
  phase of a sinusoidal quantity
  pha của một đại lượng hình sin
  pulsed non-sinusoidal carrier
  sóng mang động không hình Sin
  sinusoidal conditions
  điều kiện (hình) sin
  sinusoidal current
  dòng điện hình sin
  sinusoidal dispersal
  sự phân tán hình sin
  sinusoidal envelop
  đường bao hình sin
  sinusoidal envelope
  bao hình sin
  sinusoidal field
  đường hình sin
  sinusoidal function
  hàm hình sin
  sinusoidal input
  tín hiệu vào hình sin
  sinusoidal interference
  giao thoa hình sin
  sinusoidal modulation signal
  tín hiệu biến điệu hình sin
  sinusoidal oscillation
  dao động hình sin
  sinusoidal quantity
  đại lượng hình sin
  sinusoidal signal generator
  bộ tạo tín hiệu hình sin
  sinusoidal test signal
  tín hiệu thử hình sin
  sinusoidal vibration
  dao động hình sin
  sinusoidal vibration
  sự rung động hình sin
  sinusoidal voltage
  điện áp hình sin
  sinusoidal wave
  sóng hình sin
  steady sinusoidal component
  thành phần hình sin ổn định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X