• /´enzaim/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học), (sinh vật học) Enzim

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  enzim

  Y học

  một protein tác động như một chất xúc tác

  Kinh tế

  enzim
  amylolytic enzyme
  enzim vi khuẩn
  bacterial enzyme
  enzim phân hủy xenlulora
  cellulolytic enzyme
  enzim nấm mốc
  enzyme system
  hệ enzim
  enzyme tenderization
  sự tăng quá trình chín bằng enzim (men)
  liquefying enzyme
  enzim dịch hóa
  oxidation-reduction enzyme
  enzim oxi hóa khử
  sugarclastic enzyme
  enzim phân hủy đường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X