• /bæk'tiəriəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) vi khuẩn; do vi khuẩn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  diệt khuẩn
  anti-bacterial agent
  chất diệt khuẩn
  sát trùng
  vi khuẩn
  bacterial action
  tác dụng của vi khuẩn
  bacterial amylase
  amilaza vi khuẩn
  bacterial cell
  tế bào vi khuẩn
  bacterial contamination
  sự nhiễm bẩn bằng vi khuẩn
  bacterial content
  hàm lượng vi khuẩn
  bacterial cultivation
  sự nuôi cấy vi khuẩn
  bacterial decomposition
  sự phân hủy do vi khuẩn
  bacterial degradation
  sự phân hủy do vi khuẩn
  bacterial destruction
  sự tiêu diệt vi khuẩn
  bacterial deterioration
  sự hư hỏng do vi khuẩn
  bacterial discoloration
  sự tẩy màu do vi khuẩn
  bacterial disease
  bệnh vi khuẩn
  bacterial fermentation
  sự lên men vi khuẩn
  bacterial infection
  sự nhiễm vi khuẩn
  bacterial poisoning
  sự nhiễm độc do vi khuẩn
  bacterial population
  quần thể vi khuẩn
  bacterial proteinase
  proteinaza vi khuẩn
  bacterial spoilage
  sự hư hỏng do vi khuẩn
  bacterial treatment
  sự xử lý bằng vi khuẩn
  resistance to bacterial attack
  sức đề kháng tác động vi khuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X