• /´i:pɔk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kỷ nguyên, thời đại
  to make an epoch
  mở ra một kỷ nguyên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thời kỳ, giai đoạn

  Kỹ thuật chung

  giai đoạn
  thời đại
  recent epoch
  thời đại hiện nay

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  age , date , era , span , time , day , period , event , interval

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X