• /'i:kwəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Bằng nhau, ngang nhau, như nhau, đều nhau
  cars are equally parked
  các xe hơi đỗ cách đều nhau

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tương đương

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X