• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ & phó từ

  Thành hai phần bằng nhau, chia đôi
  on a fifty-fifty basis
  chia đôi bằng nhau
  to go fifty-fifty
  chia thành hai phần bằng nhau; chia đôi

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  năm mươi-năm mươi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  balanced , divided , equally , even , shared , toss up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X