• /['feəli]/

  Thông dụng

  Phó từ

  Công bằng, không thiên vị; chính đáng; ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận
  Khá, kha khá
  fairly good
  khá tốt
  to play fairly well
  chơi khá hay
  Hoàn toàn thật sự
  to be fairly beside oneself
  hoàn toàn không tự kiềm chế được, hoàn toàn không tự chủ được, cuống cả lên (vì mừng...)
  Rõ ràng, rõ rệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X