• (đổi hướng từ Cars)
  /kɑ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xe ô tô; xe
  to go by car
  đi bằng ô tô
  armoured car
  (quân sự) xe bọc thép
  amphibious car
  (quân sự) xe lội nước
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toa (xe lửa, xe điện)
  goods car
  toa chở hàng
  Giỏ khí cầu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) buồng thang máy
  (thơ ca) xe, xa
  car of the sun
  xe mặt trời

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  ô tô, toa, xe

  Giao thông & vận tải

  buồng (thang máy)
  giỏ

  Vật lý

  nôi khí cầu

  Xây dựng

  lồng (máy nâng)

  Kỹ thuật chung

  giá chuyển hướng
  goòng
  ô tô
  toa khách
  toa nhỏ

  Kinh tế

  ô tô
  toa xe
  xe hơi
  Nguồn khác
  • car : Corporateinformation

  Địa chất

  goòng, toa xe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X