• /es'krou/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) bản giao kèo do người thứ ba giữ để làm bằng
  (pháp lý) Bản công chứng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chứng thư giao kèm điều kiện
  chứng từ ủy thác giữ (để làm bằng chứng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X