• /plɛdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật làm tin, vật thế chấp, vật cầm cố; sự cầm cố, sự thế chấp
  deposited as a pledge
  để làm của tin
  to put something in pledge
  đem cầm cố cái gì
  to take something out of pledge
  chuộc cái gì ra
  Vật bảo đảm, việc bảo đảm, bằng chứng (tình yêu, tình bạn..); (nghĩa bóng) đứa con (vật bảo đảm cho tình yêu của đôi vợ chồng)
  a pledge of love
  điều đảm bảo cho tình yêu
  gifts exchanged as a pledge of friendship
  trao đổi tặng phẩm để biểu thị tình bạn
  Sự nâng cốc mừng sức khoẻ, uống rượu mừng
  Lời hứa trịnh trọng, lời cam kết; lời thề
  give a pledge never to reveal the secret
  thề không bao giờ tiết lộ bí mật
  to take (sign, keep) the pledge
  cam kết chừa rượu mạnh
  in/out of pledge
  cầm cố/ chuộc lại
  sign/take the pledge
  thề không bao giờ uống rượu
  under pledge of something
  trong tình trạng đã đồng ý, hứa cái gì
  you are under pledge of secrecy
  anh đã hứa giữ bí mật

  Ngoại động từ

  Để lại (cái gì) cho ai làm vật cầm cố
  Hứa, cam kết, nguyện, thề; đưa ra (lời nói danh dự..) như một lời thề
  to pledge one's word; to pledge one's honour
  hứa cam kết
  to pledge oneself to secrecy
  hứa giữ bí mật
  to pledge to remain all one's life faithful to...
  nguyện suốt đời trung thành với...
  Uống chúc sức khoẻ, nâng cốc chúc mừng (ai)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) cầm cố

  Kỹ thuật chung

  cầm cố

  Kinh tế

  cầm cố
  đồ cầm
  sự thế chấp
  circulating pledge
  sự thế chấp lưu động
  redeemable pledge
  sự thế chấp có thể chuộc lại
  vật cầm cố
  vật cầm đồ
  vật cầm thế
  vật thế chấp
  redeemable pledge
  vật thế chấp có thể chuộc lại
  redeemable pledge
  vật thế chấp có thể lấy lại được
  redemption of a pledge
  sự chuộc lại vật thế chấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X